کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی ـ الف

   
   

لف)

   
   

ـ اَبرق abraq ابريق معرب آبريز

 

ـ اَخم و تَخم axmo-taxm ترشرويي

 

ـ اَرسِن arsen نان گير

 

ـ اَروانُو arvanow ماده شتر هفت ساله

 

ـ اُريب orib کج

 

ـ اِزال ezal چوب درازی که در هنگام شخم زدن بين دو گاو تا دوش آنها امتداد دارد.(خيش)

 

ـ اَسک ask نوعی خار

 

ـ اشخار (یا اشغار) esxar قلیایی شور که از سوخته اشنیان گیرند و استفاده صنعتی دارد. اشخار دو دم: بی اندازه شور

 

ـ اِشکِنِک eshkenak اصل اشکلک همان چوبی بوده است که جهت اقرار گرفتن از دزدان لای پنجه آنان قرار می دادند. کنايه از مجازات

 

 اِشنیانو eshneyanow اشنیان و از تیره اسفنجیان که در نقاط مرکزی ايران می رويد. از اشنيان برای پاک کنندگی استفاده می شود.

 

ـ اِشکن eshken رفع خستگی و کوفتگی بدن با کشيدن و حرکت دادن

 

ـ آلانُو alano همين الان

 

ـ اَلخور alxor نوعی خار به شکل برگهای شويد

 

ـ اَلِنگو alengo دست بند

 

ـ اَليجه alijeh رنگ برنگ – راه راه – رنگ قهوه ای که رگه های سياه داشته باشد.

 

ـ اَمشُو amshow امشب

 

ـ اَنبو ambu چار شاخ – وسيله ای چنگک مانند

 

ـ اِنگوروُ enguru گياهی دارای ميوه انگور گونه به رنگ قرمز که مصرف طبی دارد

 

ـ اوُردِلِک ordelek گياهی است وحشی

 

ـ اوسار ausar افسار

 

ـ اوشان oushan همان ايشان

 

ـ اينجه enjeh مخفف اينجا

 

ـ اَتّو attou معادل دالّی

 

ـ اُرد ord سخنرانی – نطق

 

ـ اَرقه (عرقه) arqe مجرب – حقه باز

 

ـ اريانه aryane بادی که از شرق می وزد

 

ـ اَزِسَر a-ze-sar از دوباره – مجدد

 

ـ از سر بُنو azsarebonow از اول کوچه

 

ـ اِشپِشو espesow بوته وحشی دارای ساقه بند بند

 

ـ آشنُفِه asnofe عطسه

 

ـ اِشکول eshkol اصل اشکيل ـ تقلب در بازی

 

ـ اقّلِ کَم aqalekam لااقل

 

ـ اَلبُزی albozi ميوه الخور که اصطلاحاً جنگ جنگو نيز گويند.

 

ـ اَلِک alek آرد بيز – پرويزن

 

ـ اَلو alow شعله ور شدن – گر گرفتن

 

ـ اَمرُو amro امروز

 

ـ اِندِر ander نا تنی

 

ـ اِنگاره engare گريه و زاری در مرگ کسی – مويه کردن

 

ـ اُو ow آب

 

ـ اوره avreh زراعت دير کاشته شده

 

ـ اوزان auzan آويزان

 

ـ اوماچو omacho نوعی آش

 

ـ این سَفه en-safe این سفر، این دفعه

   
         
   

بازگشت به فهرست گویش دامغانی

   
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh