کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی (س)

   
   

س

   
   

ـ سَنگِسِرو : موريانه

ـ سوچّو : قره قروت ، دوغ جوشيده شده

ـ سوغون : زحمت بيش از حد به کسی دادن، کار زيادی از کسی کشيدن

ـ سوقولمِه : مشت زدن

ـ سيروُ : نوعی نان با سبزی

ـ سِلامو : نوعی حشره گوشتخوار

ـ سَگ مگس : نوعی مگس که از خون سگ می مکد

ـ سارُق : بقچه

ـ سِتِل : اُردنگی

ـ سَه : ساختمان گلی و گنبدی دراز برای اصطبل يا کاهدان

ـ سَليمو : نوعی سبزی صحرائی و باغی

ـ سو : تبار و نژاد (به معنی روشنايي)

ـ سِهِه : ماسه

 

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh