کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی (ش)

   
   

ش

   
   

ـ شِين : دردسر ـ (دنبال شين گشتن : به فکر دعوا و درد سر ايجاد کردن بودن)

ـ شِفتِ شور : ساده و دست و پا چلفتی

ـ شيشِک : گوسفند نر جوان

ـ شَواش : شاباش (مراسمی در عروسی)

ـ شَخی : زمين لم يزرع و سله بسته

ـ شييو : کنه مرغ

ـ شين شينو : سوسک قرمز رنگ داخل حمام و خانه

ـ شوُگِزو : غريب گز

ـ شَتول : آب گل آلود

 

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh