کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی (غ)

   
   

غ

   
   

ـ غُل توشِن: نيرومند

ـ غاقِرو : آهک و رسوبات ته نشين کف جوی آب يا جای ديگر

ـ غولِ دَر : بند درب ، کلون آهنی که با آن درب را از داخل می بستند

ـ غياق : نوعی گياه شبيه خزه

ـ غُمبِره : قمری

ـ غُمبِلِکو : قارچ

ـ غَسِر : نازا

ـ غُرتِلِه: برآمدگی روی بدن، باد کردن

ـ غَريشمار : جوگی ، کسی که اهل داد و فرياد است، شارلاتان

 

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh