کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی (ک)

   
   

ک

   
   

ـ کالِکو : خربزه کال

ـ کالمانو : نوعی نان پخته شده با سبزی

ـ کَل : بز نر

ـ کِلوا : نوعی نان که روی سنگ می پزند

ـ کان : لانه حيوانات

ـ کَبل درخت : پوست درخت

ـ کاچِّه : پر حرف

ـ کَله خور : شيطان و پرحرف

ـ کِندُمِه : خرابه

ـ کِرتو : غضروف

ـ کُلِش زدن : سرفه کردن

ـ کَيسِن : وسيله آشپزی

ـ کُماچ غَليف : نوعی فتير

ـ کلّه کِنو : حيوان وحشی کوچکی که سر مرغ ها را می کند و آنها را خفه می کند

ـ کَت : گل خشک شده، کلوخ

ـ کرو : آغل بره و بزغاله

ـ کَشِه : گودی وسط دو بام خشقی و گنبدی

ـ کُل : لنگ

ـ کُلپوش : پوست غوره

ـ کَلماس : سوسمار

ـ کَلِندان : شاه دانه

ـ کُلُوت : تپه های دامنه کوه

ـ کَلّه کِشو : دزديده سرک کشيدن

ـ کمچِه لپو : تخم قورباغه

ـ کور کَکُو : کبک کور، جغد

ـ کلاغ کَشکو : زاغچه ، نوعی کلاغ

ـ کِشِن کردن : صاف و هموار کردن

 

   
         
         
   

بازگشت

   
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

5247076-0232


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh