کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی (ل)

   
   

ل

   
   

ـ لابِلو : نوعی فتير که با جزقاله و روغن و زرد چوبه می پزند

ـ لاک : تحته ای گرد برای پهن کردن خمير

ـ لو : آغل گوسفندان که در زير زمين ساخته می شود

ـ لاق : ترک خوردن زمين خشک

ـ لُغُّز : لطيفه ، جک ، بذله

ـ لودِه : آدم بذله گو

ـ لَکّاتِه : زن بدکاره

ـ لَجّارِه : زن شرور

ـ لابو : آب برنج آبکشی

ـ لَلِه : استخوان کلفت ران

ـ لَقِلو : روغن داغ کردن

ـ لَست : متضاد سريع ، آهسته

ـ لِخِه : آدم پست و با لباس پاره و ژنده

ـ ليتو : بچه گنجشک که هنوز پر در نياورده

ـ لَتّو : خشک کرده ميوه

ـ لِپاندَن : لقمه بزرگ در دهان گذاشتن

ـ لاخِه : شاخه

ـ لَغِه : لگد

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 
 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh