کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی (م)

   
   

م

   
   

ـ مِتِرنِسيم : مثالی برای آدم پر جنب و جوش و بسيار فعال

ـ مُلّا لولو : پرستو

ـ ماچِّ کُل : سوسمار

ـ مَرزِه : ميله ای چوبی برای پهن کردن نان

ـ مَل : انگور

ـ مُس مُس کردن : معطل کردن

ـ موری : کنه بزرگ گوسفند که خون می مکد و خاکستری رنگ است

ـ ميراسو : نوعی علف باغی

ـ مُغو : نوعی سبزی باغی که با آن غذا می پزند

ـ ماچ : سگ ماده

ـ مَرش : کرمی که در گوشت فاسد ايجاد شده

ـ مُسته : خمير با گل را به شکل کُره درآوردن

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 
 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh