کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی ـ آ

   
   

آ

   
   

ـ آب چليکو abceleku نوعی پرنده (آب شليکو)

ـ آبس abes آبستن، حامله

ـ آبگان abgan سرچشمه – قنات

ـ آب لَمبو ablambu/ow رسيده – آبکی

ـ آب مُحاک abe-mohak آب معمولی

ـ آپو (اَسِلُو) apu ميوه درخت نارون

ـ آتشکُو ateshkow سيخ تنور يا چوبيکه با آن آتش تنور را به هم زنند (کليشا)

ـ آتِش کِلِه ateshkele اجاق

ـ آجِن ajen سد و بندی کوچک که در مسير جوی آب قرار می دهند تا آبياری را تنظيم کند.

ـ آرد بريانو ardeberyano غذايي که از آرد و شيره انگور می پزند

ـ آرغ (آروغ) aruq باد گلو

ـ آرِندِه arende کوبيده دانه غلات و نظير آن که نرم و درشت مخلوط باشد.

ـ آزِگار azegar زمان دراز – تمام دوسال آزگار دوسال تمام

ـ آسانّو asano قصه – افسانه

ـ آستِه aste مخفف آهسته

ـ آسمان غُرُمبه  qorombe صدای رعد و برق

ـ آسيُو  asiow آسياب

ـ آشمال asmal چاپلوس

ـ آفتُو aftow آفتاب خورشيد

ـ آفتُو کِشِه aftow-kase آفتاب گرفتن (نشستن)

ـ آقِرُو aqerow رسوب آب سماور در بعضی روستاها قاقُرُ نيز گفته می شود.

ـ آلوالو alvalu آلبالو

ـ آلِنگو alengow صمغ درخت زردآلو

ـ آماچو amacow نوعی آش اماچ

ـ آمُخته amoxte معتاد – مخته نيز گفته می شود.

ـ آيشُم aysom آويشن

ـ اينجِن injen اينجا

   
   

بازگشت به فهرست گویش دامغانی

   
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh