کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

:: واژه نامه گويش دامغانی ـ پ

   
   

پ

   
   

ـ پابزار (pabezar): چارق، کفش چوپانان

ـ پاتووه (patove): ساق بند، شال، پارچه پشمی که زمستان به ساق پیچند

ـ پاکوُلو (pakolov): روی دوش گرفتن کسی، بر روی شانه گرفتن

ـ پتّو (petto): پارچه ای که برای بستن راه آب به کار رود

ـ پَخ: (pakh): پهن، مسطح

ـ پُختو (pokhto): فاخته

ـ پَسخانه : پستو

ـ پاشنه سوپيده : پاشنه ساييده ، انسان دغل کار

ـ پَتِ پُوش : آشغال ريزه که روی آب می ايستد.

ـ پَنجه کِشو : نوعی فتير که با دست درست می کنند

ـ پِله زياد کردن: نوعی بازی

ـ پَتياره : بزهکار ، بدکاره

ـ پَم : پهن

ـ پِی کَلِّگی : پشت گردن کسی زدن

ـ پَرچينو : ته مانده محصول زمين را جمع کردن

ـ پَرپَرو : پروانه

ـ پابِزار : پای افزار ، چارق و نوعی کفش دهقانی

 

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

چ

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh