کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی (ت)

   
   

ت

   
   

ـ تِلو : خار

ـ تول : گل آلود

ـ تَنگُل : دوک نخ ريسی

ـ تَنگله : پسر کوچکی که کمک پدرش باشد.

ـ تُنگُلو : تنگ آب

ـ تَک وَتوش : حرکت و جستجو

ـ تُغُلی : گوسفند ماده جوان که باکره است

ـ تِرَقانو : ترقه

ـ توتَغِلو : دچار سرگيجه شدن و دور خود چرخيدن

ـ تَقُ لَق : سست، بی قاعده و قنون ، بی سرو سامان

ـ تُکِلو : کلون درب چوبی را انداختن

ـ تِشی : نوعی جوجه تيغی بزرگ که به جاليز هندوانه وخربزه آسيب می رساند.

ـ تارتِنو : عنکبوت

ـ تُتُم : منقار

ـ تُغس : بچه شرور

ـ تَق : بوته هندوانه ، خيار، کدو، خربزه

ـ تُک : دهان

ـ تَموس : کپک

ـ توپِزو : نانی که در ساج بپزند

ـ توبير : جای آفتاب گير (متضاد نسام)

ـ تيجِه : جوانه بذر

ـ تولو : هل دادن به قصد زمين زدن

ـ تيلّو : سفال شکسته

 

   
         
         
   

بازگشت

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

چ

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh