کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی (ج)

   
   

ج

   
   

ـ جُل : پارچه کهنه و تکه

ـ جُلُمبِره : کسی که لباس کهنه و پاره پوشيده باشد.

ـ جِزقاله : چربی و دنبه گوسفند که آنرا داغ کنند و پس از خنک شدن در پختن نوعی فتير استفاده کنند.

ـ جُمام : کار نکرده

ـ جَنگ جَنگو : استخوان مفصل گوسفند

ـ جَنِگرِه : جنگی

ـ جُوازِن : قطعه چوبی که وسط آن را گود کرده بصورت هاون چيزی در آن می کوبند

ـ جول : گود ، عميق

ـ جيجيدَن : مصدر، سوختن سر مو بوسيله آتش

ـ جُرق : توانا و زورمند

ـ جوج کردن : گوژ کردن پشت، خميده شدن و توی خود رفتن

 

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغات



سفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

چ

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh