کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی (خ)

   
   

خ

   
   

ـ خِلامِه : بره های گوسفند

ـ خيما : خمير مايه

ـ خِل : آب بينی ، (خلّوک : آدمی که هميشه آب بينی اش سرازير است.)

ـ خُل : نوعی علف باغی

ـ خِلال : کيسه بزرگ برای جای کاه

ـ خِرتِه : کهنه

ـ خِرت و پِرت : وسايل زائد و اضافی

ـ خُشکو : خشکبار

ـ خِرخِرِه : گلو

ـ خَشِه : لجن

ـ خوش خوشان : وقت شادی و موفقيت

ـ خِلاشِه : ريزه های ساقه گندم و جو و خار که برای بند آب استفاده می شود و همچنين روی آب حرکت می کند و آب آنرا می آورد

ـ خيره : پر رو

ـ خواب قيلوله : خواب کوتاه پيش از ظهر

ـ خو : کردوی زراعت و يونجه

ـ خورِشو : با آب انگور می پزند، شبيه رُبِ انار است

ـ خانابدان : خانه آبادان (نوعی تشکر)

 

   
         
         
   

بازگشت

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

چ

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh