کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی (د)

   
   

د

   
   

ـ دُغ زدن : سوراخ کردن خمير کلوچه با چنگال

ـ دَمی : دمپخت

ـ دال : پستان گاو و گوسفند

ـ دِرقانو : گردونک ، فرفره

ـ دَلِه : نوعی حيوان از خانواده شغال ولی کوچکتر ، گورکن ، به فرد دون فطرت نيز گفته میشود

ـ دَرمِک : عنکبوت زهردار

ـ دَق : کچل ، بی مو

ـ دُروشُم : داغی که با آهن بر روی گوسفندان و ساير حيوانات می گذارند

ـ دال ويزو : گنجشک بد صدا

دانِه گی : پنبه با تخم

ـ دگس : عوض کردن

ـ دينو : نوعی خار و بوته صحرايي که برای کرم ابريشم می گذارند تا روی آن پيله بتند

ـ دِرّ ديوانه : ديوانه زنجيری

ـ دَهَن آری : خميازه

ـ دولَخ کردن : گرد و خاک راه انداختن

ـ دُقُولو : قلقلک

ـ دائول : مترسک

ـ دست لاف : قرض کوتاه مدت (با يک دست از کسی قرض گرفتن و با دست ديگر پس دادن) ، عيدی گرفتن

ـ دُم دَغِلو : بچه قورباغه

 

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh