کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

:: مرکز اطلاعات اسناد تاریخی دامغان

   
   

بسمه تعالی

   
   

مرکز اطلاعات اسناد تاریخی دامغان

   
   

   
       
         
   

اين بخش با استفاده از اسناد مربوط به آثار تاريخی دامغان که در مرکز اسناد سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری کشور موجود می باشد جمع آوری شده و در اختيار پژوهشگران و محققان قرار گرفته است.

   
   

 

  اسناد مربوط به مسجد تاريخانه دامغان

   
   

ردیف

عنوان توضيحات
1 مسجد تاریخانه 1 برنامه مرمت
2 مسجد تاریخانه 2 برنامه مرمت  56 - 54
3 مسجد تاریخانه 3 گزارش مرمت 1361
4 مسجد تاریخانه 4 برنامه مرمت 1354
5 مسجد تاریخانه 5 برنامه مرمت 1355
6 مسجد تاریخانه 6 گزارش مرمت 1368
7 مسجد تاریخانه 7 گزارش مرمت 1354
8 مسجد تاریخانه 8 گزارش مرمت 1354
   
     

اسناد مربوط به آرامگاه مطهر امامزاده جعفر(ع) دامغان

   
   
ردیف عنوان توضیحات ردیف عنوان توضیحات
1 امامزاده جعفر (ع) 1 گزارش مرمت 1370 2 امامزاده جعفر (ع) 2 برنامه مرمت
3 امامزاده جعفر(ع) 3 برنامه مرمت 1357 4 امامزاده جعفر(ع) 4 گزارش مرمت 1375
5 امامزاده جعفر (ع) 5 برنامه مرمت 1357 6 امامزاده جعفر (ع) 6 گزارش مرمت 1356
7 امامزاده جعفر (ع) 7 گزارش مرمت 1356 8 امامزاده جعفر (ع) 8 گزارش مرمت 1357
9 امامزاده جعفر (ع) 9 برنامه مرمت 1359 10 امامزاده جعفر (ع) 10 گزارش مرمت 1357
11 امامزاده جعفر (ع) 11 برنامه مرمت  1360 12 امامزاده جعفر (ع) 12 گزارش مرمت 1361
13 امامزاده جعفر (ع) 13 گزارش مرمت 1365 14 امامزاده جعفر (ع) 14 گزارش مرمت 1366
15 امامزاده جعفر (ع) 15 گزارش مرمت 1354 16 امامزاده جعفر (ع) 16 گزارش مرمت 1367
17 امامزاده جعفر (ع) 17 گزارش مرمت 1354 18 امامزاده جعفر (ع) 18 برنامه مرمت 1355
19 امامزاده جعفر (ع) 19 گزارش مرمت 1368 20 امامزاده جعفر (ع) 20 گزارش مرمت 1369
21 امامزاده جعفر (ع) 21 گزارش مرمت 1370      
   
     

اسناد مربوط به مسجد جامع دامغان

   
   

ردیف

عنوان توضيحات
1 مسجد جامع 1 گزارش مرمت 1366
2 مسجد جامع 2 برنامه مرمت 55-56
   
     

اسناد مربوط به مجموعه چشمه علی دامغان

   
   

ردیف

عنوان توضيحات
1 چشمه علی 1 برنامه مرمت 1357
2 چشمه علی 2 گزارش مرمت 1368
3 چشمه علی 3 برنامه مرمت
4 چشمه علی 4 برنامه مرمت 54-56
   
     

اسناد مربوط به دیگر آثار تاریخی دامغان

   
   

ردیف

عنوان توضيحات
1 مسجد شکرالله 1 گزارش مرمت 1361
2 مسجد شکرالله 2 برنامه مرمت 1361
3 کاروانسرای قوشه نقشه طبقه همکف
4 مدرسه مطلب خان گزارش مرمت 1371
5 برج طغرل مهماندوست برنامه مرمت
6 برج پیر علمدار برنامه مرمت 1357
7 کاروانسرای سپهسالار (اميريه) معرفی بنا 1363
8 مدرسه موسویه گزارش مرمت 1370
   
   

 

نقشه های آثار تاریخی دامغان

   
   

ردیف

عنوان توضيحات
1 بنای فتحعلی شاه قاجار در چشمه علی طبقه اول و همکف
2 مجموعه تاریخی - تفریحی چشمه علی به انضمام باغ های اطراف
3 مجموعه امامزادگان جعفر و محمد (علیهما السلام) به انضمام برج چهل دختر
4 عمارت آغا محمد خان قاجار در چشمه علی ---------
5 بنای گنبد زنگوله دامغان ---------
6 کاروانسرای قوشه دامغان ---------
7 مسجد جامع دامغان محدوده مسجد
8 کاروانسرای نو دامغان ---------
9 مدرسه مطلب خان دامغان ---------
10 مسجد تاریخانه دامغان ---------
11 برج طغرل مهماندوست دامغان تاریخ :16/6/1362
   
   

بازگشت

   
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها 

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh