کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

:: مشاهیر شهرستان دامغان

   
   
 

 
         
   
رديف نام شخصيت رديف نام شخصيت
1 محمد باقر آذری 2 آیت الله ميرزا آقا ترابی
3 محمد کاظم تويه درواری 4 ابوالعباس دامغانی
5 ابوالقاسم دامغانی (دانشمند) 6 ابوالقاسم دامغانی (شاگرد مرتضی انصاری)
7 ابوالقاسم دامغانی (از فضلای قرن يازدهم) 8 ابوالقاسم دامغانی (از فضلاء و خوشنويسان)
9 ابوجعفر دامغانی (از فضلای قرن هفتم) 10 ابوجعفر دامغانی (معروف به مورخ)
11 ابوسعيد دامغانی 12 ابوعبدالله دامغانی
13 ابوعلی دامغانی (وزير دوران سامانی) 14 ابوعلی دامغانی  (خوشنويسان)
15 احمد دامغانی (از فضلاء) 16 احمد دامغانی (قاضی)
17 احمد دامغانی (راوی و از رجال حديث) 18 اسدالله دامغانی
19 اسماعيل دامغانی 20 افتخار الدين دامغانی
21 باقر دامغانی 22 خواجه بدرالدين دامغانی
23 جاريه دامغانی 24 حبيب دامغانی
25 پهلوان حسن دامغانی 26 آیت الله میرزا محمد علی دامغانی
26 میرزا علی اکبر معلم دامغانی 27 ارو رو باز (نماینده ایران در مذاکره با رومیان در اکتبر 19 پیش از میلاد)
28 فریده مهدوی دامغانی 29 ملا بمانعلی محقق دامغانی
30 محمد جعفر بن ملا علی علیانی و محمد علی بن حاجی ابراهیم علیانی 31 حجت الاسلام و المسلمین ملاء محمد کاظم ملک جعفریان
32 شهید سید ابوالقاسم موسوی دامغانی 33 علی اصغر مایانی
34 محمد جعفر بن ملا علی علیانی و محمد علی بن حاجی ابراهیم علیانی 35 شهید حاج سید حسن شاهچراغی
36 آیت الله شیخ محمد رضا خدائی 37  آیت الله محمد کاظم مهدوی دامغانی
   
         
   

بازگشت به صفحه دامغان

   
         
   

بازگشت

   
     

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

مرکز اسناد تاريخی

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

اماکن تاريخی

 
 

آلبوم عکس

 
 

اماکن مذهبی

 
 

 یاران شهر یار

 
 

گویش دامغانی

 
 

مشاهیر دامغانی

 
 

نشریه نگاه

 
 

مطبوعات

 
 

نشریه جوانه

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

 
 

copy right © 2005-2008 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by tarikhaneh