کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

:: آلبوم تصاوير دامغان

   
   

::::....... به بخش آلبوم تصاوير وب سايت تاريخانه خوش آمديد، شما کاربران گرامی می توانيد در اين بخش تصاوير زيبايي را از آثار تاريخی ، اماکن تفريحی و تجاری ، ميادين گوناگون و ساير نقاط ديگر شهرستان دامغان مشاهده نماييد........::::::

   
   

مسجد تاريخانه دامغان، قديمی ترين مسجد ايرانمجموعه امامزادگان جعفر و محمد علیهما السلامسد شهيد شاهچراغی دامغان

   
   

          (16 تصویر)                                    (19 تصویر)                                     (26 تصویر)

   
   

میادین وخیابان های دامغانمجموعه تفریحی ، تاریخی چشمه علی دامغان ـ بخش اول پارک ها و اماکن تفریحی

   
   

          (17 تصویر)                                       (13 تصویر)                                    (23 تصویر)

   
   

گلزار شهدای دامغانمدرسه موسویه-آقامراسم محرم در دامغان

   
              (12 تصویر)                                     (28 تصویر)                                    (18 تصویر)    
   

قلعه منصور کوهمسجد تاریخانه در ایام نوروزقلعه روستای شمس آباد دامغان

   
   

             (9 تصویر)                                      (28 تصویر)                                    (13 تصویر)

   
   

تصاویر هوایی دامغان  - بخش دومدامغان به روایت تصویرتصاویر هوایی شهر دامغان - بخش اول

   
               (18 تصویر)                                      (11 تصویر)                                    (10 تصویر)    
   

محرم 85 در دامغانتصاویر قدیمی دامغان ـ بخش دوم تصاویر قدیمی دامغان ـ بخش اول

   
                (22 تصویر)                                     (11 تصویر)                                     (15 تصویر)    
   

قلعه ساسانی در دامغانتپه حصار دامغانمسجد تاریخانه (2)

   
   

           (19 تصویر)                                     (28 تصویر)                                     (17 تصویر)

   
   

تصاویری از روستای عبدیاءگنبد زنگوله دامغانبرج طغرل روستای مهماندوست دامغان

   
   

          (21 تصویر)                                        (18 تصویر)                                   (15 تصویر)

   
   

روستای تاریخی شامانمنطقه سرخده دامغانجلوه هایی از بهار طبیعت در دامغان

   
   

          (25 تصویر)                                      (16 تصویر)                                     (12 تصویر)

   
   

جاده چشمه علی دامغانروستای نمکه دامغانبرج پیر علمدار دامغان

   
   

         (20 تصویر)                                       (12 تصویر)                                     (16 تصویر)

   
   

مجموعه تفریحی ، تاریخی چشمه علی دامغان ـ بخش دوممسجد جامع دامغان

   
   

            (24 تصویر)                                                                                        (11 تصویر)

   
   

بازگشت

   
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها 

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

مسجد تاريخانه(1)

سدشهيد شاهچراغی دامغان

چشمه علی

میادین و خیابان ها

پارک ها و اماکن تفریحی

گلزار شهدای دامغان

مدرسه موسویه (آقا)

مراسم محرم در دامغان

قلعه منصور کوه

مسجد تاریخانه در ایام نوروز

قلعه روستای شمس آباد

دامغان به روایت تصویر

مجموعه امامزادگان جعفر و محمد (علیهما السلام)

تصاویر هوایی شهر دامغان (1)

تصاویر هوایی شهر دامغان (2)

تصاویر قدیمی دامغان (1)

تصاویر محرم 85 در دامغان

قلعه ساسانی در دامغان

تصاویر قدیمی دامغان (2)

تپه حصار دامغان

مسجد تاریخانه (2)

تصاویر روستای عبدیاء

گنبد زنگوله

برج طغرل

روستای تاریخی شامان

منطقه سرخده

جلوه هایی از بهار طبیعت

جاده چشمه علی دامغان

روستای نمکه دامغان

برج پیر علمدار دامغان

مسجد جامع دامغان

چشمه علی دامغان (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh