آشنایی با زندگی نامه خسرو دانشجو

  نام:  خسرو

  نام خانوادگى: دانشجو

  سال تولد: 1338

  تحصيلات: دکترای معماری و شهرسازی دانشگاه تهران

  آخرين سوابق اجرايى و اجتماعى:
- رئيس دانشگاه آزاد واحد تهران سما
- عضو هيئت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی
- مدرس دانشکده هنرهای زيبا دانشگاه تهران
- مدير گروه معماری دانشگاه آزاد واحد تهران سما
- محقق مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن
- محقق موسسه پژوهشی و برنامه ريزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- عضو هيئت رئيسه سازمان مدارس اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی
- مدير، مشاور و مجری ده ها پروژه عمرانی و ساختمانی
- کارشناس رسمی دادگستری
- عضو سازمان نظام مهندسی

- تاليفات و مقالاتی در زمينه معماری و شهرسازی

-عضو دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت

 

copy right © 2008-2010 Tarikhaneh.com all right reserved. all graphics copy right by Tarikhaneh