چهره های اجتماعی و سیاسی دامغانی

تذکر: این بخش دربرگیرنده معرفی تمام چهره های اجتماعی و سیاسی دامغان نیست و در آینده تکمیل خواهد شد.

 
سید محسن ترابی دکتر حسن سبحانی حجت الاسلام حسن ملک محمدی مهندس ابوالفضل حسن بيگي
مطلب خان  پهلوان حسن دامغانی خواجه مسعود دامغانی شمس دامغانی
احمد دامغانی  ابوعلی دامغانی مهندس یحیی محمودزاده میرزابابا مطهری نژاد
دکتر خسرو دانشجو رئیس مظفر مستوفی دکتر داوود زارعیان  قاضی ابوعبدالله دامغانی
دکتر محمود رضائیان  دکتر حسین امیرعبداللهیان دکتر کامران دانشجو مسعود دانشجو
عبدالرحمان شاه حسینی      
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 
 
 

copy right © 2008-2010 Tarikhaneh.com all right reserved. all graphics copy right by Tarikhaneh