چهره های علمی دامغانی

تذکر: این بخش دربرگیرنده معرفی تمام چهره های علمی دامغان نیست و در آینده تکمیل خواهد شد.

 
 ابوالقاسم دامغانی  ابوجعفر دامغانی  ابوسعید دامغانی دکتر حسن سبحانی
دکتر علی سعادت دکتر فرهاد دانشجو  دکتر علی اکبر خانمحمدی دکتر محمدرضا نصیری
دکتر عبدالرحمن رستمیان دکتر سید محمد ناصر تقوی  دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی دکتر علی اکبر جلالی
 دکتر محمد بنازاده  دکتر لیلی صفدریان  دکتر سید ابراهیم تقوی  دکتر علی اکبر مرآتی
 دکتر حسن احمدی  دکتر علی اصغر عالمی  دکتر احمد جلالیان   مهندس محمود خوشنویسان
دکتر بابک منافی دکتر علی اکبر عالمی دکتر محمد خانمحمدی پروفسور مسعود یغمایی
دکتر عباس معلم مهندس محمد (شهريار) عالمي دکتر سید مهدی امیرخلیلی  
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 
 
 

copy right © 2008-2010 Tarikhaneh.com all right reserved. all graphics copy right by Tarikhaneh