چهره های فرهنگی دامغانی

تذکر: این بخش دربرگیرنده معرفی تمام چهره های فرهنگی دامغان نیست و در آینده تکمیل خواهد شد.

 
منوچهری دامغانی علی معلم دامغانی حسین معلم دامغانی علی اکبر کسائیان
ابوجعفر دامغانی ابوعلی دامغانی محمد باقر آذری  اسدالله دامغانی
دکتر محمود مهدوی دامغانی  دکتر احمد مهدوی دامغانی  دکتر فریده مهدوی دامغانی  حبیب یغمائی
اسماعیل دامغانی  خواجه بدرالدین دامغانی  جاریه دامغانی  محمد جعفر بن ملا علی علیانی
 محمد علی بن ابراهیم علیانی  علی اصغر مایانی رضا قلی خان هدایت حبیب یغمایی
ابوالقاسم دامغانی  دکتر مهدی محقق علی قلی ماهر دامغانی هما خاکپاش
احمد نیّری محمد علی کشاورز علی اصغر کشاورز محمد صادق دامغانی
دکتر حسن ذوالفقاری ناصر فرهودی یاسمن بو دامغانی  ملا حسینعلی بهشتی
محمد مومن دامغانی محمد شریف دامغانی ابوالفضل صادقی نژاد هدایت الله داوری
علی اصغر سعیدی اسماعیل شاهرودی غفور عصری عباس محمودیان
 محمود قنبری ناصر احمدی  دکتر اکبر عالمی احمد دامغانی
علی اصغر خطیب زاده  حمید منوچهری  ابوالقاسم سعدی دامغانی غلامعلي نادعليزاده
محمدرضا منصوریان رضا ابراهیمی علی منصوری راد عبدالرضا امیراحمدی
مریم مقبلی محسن تنابنده محمد باقر آذری محمدکاظم مزینانی
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 
 
 

copy right © 2008-2010 Tarikhaneh.com all right reserved. all graphics copy right by Tarikhaneh