معرفی تازه های کتاب ـ آشنایی با برخی از کتاب های ترجمه شده توسط خانم دکتر فریده مهدوی دامغانی

 
معبد سکوت

پدیدآورنده: بردتامس اسپالدینگ، فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: فردوس - 28 ارديبهشت، 1387

وصیت نامه

پدیدآورنده: فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: نشر البرز - 1378

 
وعده ملاقات در بغداد

پدیدآورنده: فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: نشر البرز - 31 فروردين، 1382

 
کوئین

پدیدآورنده: فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: نشر البرز - 1377

 
برای شهر یاران و...

پدیدآورنده: فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: نشر البرز - 1378

 
درآغوش نور

پدیدآورنده: بتی جین ایدی، فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: تیر - 01 تير، 1387

 
علائم ستاره ای لیندا گودمن

پدیدآورنده: فریده مهدوی دامغانی (مترجم)، شهلا ارژنگ (ویراستار)
ناشر: آسیم - 14 بهمن، 1385

در آغوش نور 2: بیداری معنوی:ادامه سفر به سوی نور عشق...

پدیدآورنده: بتی جین ایدی، فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: تیر - 11 تير، 1387

گزیده ای از زیباترین سروده های معنوی و روحانی چین باستان در آیین ذن و تائو

پدیدآورنده: فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: تیر - 04 اسفند، 1386

رنج های ورتر جوان...

پدیدآورنده: یوهان ولف گانگ فون گوته، فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: تیر - 04 ارديبهشت، 1385

تعالیم کنفوسیوس "مکالمات"

پدیدآورنده: فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: تیر - 16 شهريور، 1387

در آغوش نور 7:بازگشت از سوی نور...، گزارشاتی روحانی از حیات پیش از حیات

پدیدآورنده: سارا هینز، فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: تیر - 19 تير، 1387

در آغوش نور 4: تاثیر و بازتاب اعمال بشری در عالم هستی.... هر آنچه را که می کاریم، برداشت می کنیم

پدیدآورنده: بتی جین ایدی، فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: تیر - 23 تير، 1387

در آغوش نور 6: مسیری سریع برای رسیدن به بهشت سفری معنوی در عالم پس از مرگ

پدیدآورنده: ند داگرتی، فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: تیر - 19 تير، 1387

قوانین روحانی: سومین قسمت از سفر معنوی جنگجوی صلح جو

پدیدآورنده: دن میلمن، فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: تیر - 16 شهريور، 1387

 

copy right © 2008-2010 Tarikhaneh.com all right reserved. all graphics copy right by Tarikhaneh