اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ بهمن ماه 87

 
 
ردیف عنوان
1 اعتیاد در ایران جوان تر می شود
2 استفاده از گوگل Earth برای کشف مواد مخدر
3 مایع کردن هروئین شیوه جدید قاچاق مواد مخدر
4 مصرف شیشه در بین زنان رو به افزایش است
5 هلاکت 10 تن از اشرار مسلح و کشف بیش از یک تن مواد مخدر
6 مواد اعتیاد آور جدید واقعی نیستند
7 امضای تفاهم‌نامه بين اكو و كميسيون مبارزه با مواد مخدر اروپا
8 تجلیل فرمانده انتظامی دامغان از کانون جوانان تاریخانه
9 انتشار سه جزوه مبارزه با اعتیاد توسط کانون جوانان تاریخانه