اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ اسفند ماه 88

 
 
ردیف عنوان
1 مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر در گمرک تشدید می شود
2 مداخله بخش خصوصی در زمینه ترک اعتیاد امیدبخش است
3  
4  
5  
6