اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ فروردین ماه 88

 
 
ردیف عنوان
1 خط ملی اعتیاد در ایام نوروز و تعطیلات فعال است
2 اذعان امریکا به بی فایده بودن مبارزه با مواد مخدر در افغانستان
3 53 درصد از دستگیرشدگان در حوزه مواد مخدر سابقه دار هستند
4 130میلیارد تومان برای مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد شده است
5 گزارشی از مصاحبه خبرنگاران با فرمانده انتظامی دامغان
6 انهدام دو هزار و 89 باند اصلی قاچاق مواد مخدر در کشور
7