اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ فروردین ماه 89

 
 
ردیف عنوان
1 متن کامل ویژه نامه کانون پیرامون "اعتیاد به سیگار"
2  
3  
4  
5  
6