اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ خرداد ماه 89

 
 
ردیف عنوان
1 جشنواره اعتیاد و رسانه، فراگیرتر و با کیفیت تر از قبل
2 عدم عرضه شیشه در آرایشگاهها، وظیفه وزارت بهداشت است
3  
4  
5  
6