اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ مهر ماه 89

 
 
ردیف عنوان
1 افزایش 179 درصدی کشفیات مواد مخدر در سطح استان سمنان
2 بالغ بر 80 درصد اعتیاد جوانان با استعمال دخانیات آغاز میشود
3 کشف 42 کیلوگرم مواد مخدر در دامغان
4 نیمی از زنان معتاد، شوهرانی معتاد دارند
5 نفوذ مواد مخدر صنعتی در باشگاه های بدنسازی زنان
6 درمان تیمی بهترین راه درمان مصرف مواد در نوجوانان است
7 کشف 68 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان سمنان
8 محرومیت دائمی زائران حامل مواد مخدر از حج
9 قاچاقچیان 190 کیلو تریاک در شاهرود زمینگیر شدند