اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ مرداد ماه 88

 
 
ردیف عنوان
1 تصويب ساماندهی سازمانهای مردم نهاد در کميسيون اجتماعی
2 سرهنگ حسینی: کشف 48 کیلو و 800 گرم تریاک در دامغان
3 شرکت فعال کانون جوانان تاریخانه در جشنواره ملی اتفاق
4 بسیج ظرفیت ویژه ای در حوزه درمان و پیشگیری از اعتیاد دارد
5 اسکناس های امریکا آغشته به مواد مخدر هستند
6 کارگاه ارزشیابی رسانه ها در پیشگیری از اعتیاد برگزار شد