اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ اردیبهشت ماه 89

 
 
ردیف عنوان
1 ستاد مبارزه با مواد مخدر مخالف دستگیری معتادان است
2 جشنواره اعتیاد و رسانه به عوامل زیربنایی اعتیاد توجه کند
3 کشف 108 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان دامغان
4  
5  
6