اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ اردیبهشت ماه 88

 
 
ردیف عنوان
1 لزوم کنترل خشم برای کمک به ترک سیگار
2 شمار زیادی از معتادان دارای مشاغل قابل توجه هستند
3 استفاده از شربت تریاک در اغلب مراکز ترک اعتیاد در سال 88
4 فعالیت های مشترک ستاد و دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل
5 آموزه های دینی نقش موثری در درمان اعتیاد دارند
6 داوران دومین جشنواره اعتیاد و رسانه معرفی شدند
7