اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ شهریور ماه 87

 
 
ردیف عنوان
1 توتون سیگارهای قاچاق آلوده به مواد مخدر است
2 صفر شدن رشد اعتیاد در کشور
3 سیگار باعث سكته مغزی در جوانی می شود
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11