اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ شهریور ماه 88

 
 
ردیف عنوان
1 مصرف مواد مخدر به‌جای کنترل درد، اعتياد بار است
2 مصرف مواد مخدر «تسبیح» موجب سکته مغزی می شود