اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ شهریور ماه 89

 
 
ردیف عنوان
1 شانزده اصل در پیشگیری از اعتیاد
2 رشد آمار مرگ معتادان به دلیل افزایش ناخالصی مخدرها
3 "هلال طلایی" بزرگترین تولید کننده مخدر در جهان
4 عرضه مواد مخدر با تصاویر هنرپیشه های هندی
5 حمل و نقل هوایی برای قاچاقچیان مواد مخدر ناامن شده است
6 هدف از برنامه سوم کنترل ایدز در ایران