اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ تیر ماه 89

 
 
ردیف عنوان
1 کمپ های ویژه معتادان شیشه ایجاد می شود
2 تاریخچه مبارزه با اعتیاد در ایران
3  
4  
5  
6