اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

 کتابخانه تخصصی اعتیاد

ردیف عنوان کتاب نویسنده / مترجم ناشر دانلود
1 اعتیاد زنان؛ تفاوت های جنسیتی در زمینه سوء مصرف مواد و درمان آن فاطمه صفری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور
2 درآمدی بر استراتژی کاهش تقاضا ابعاد نظری و تجربی محمد رضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور
3 قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل علی مرتضوی قهی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور
4 اصول مربوط به کاهش تقاضا ----- ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور
5 جنگ و جهانی شدن تریاک و هروئین میشل شوسودفسکی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور
6 بررسی مصرف مواد مخدر در میان معتادان مرد در ایران دکتر عصمت فاضلی و فاطمه مولوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور
7 راهنمای والدین برای گسترش دنیای عاری از مواد مخدر مترجم:حمیدرضا طاهری نخست ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور
8 جامعه شناختی مواد مخدر مترجم: محمد علی زکریایی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور