اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

مصاحبه ها

 
ردیف

عنوان

1 مصاحبه سردار احمدی مقدم با خبرگزاری فارس
2 خسارت 2500 میلیاردی قاچاقچیان مواد مخدر در سال گذشته
3 مصرف دخانيات فاکتور اصلی به وجود آورنده بيماری های قلبی
4 بزرگترین معضل امروز کشورهای جهان اعتیاد است